неделя, 28 март 2010 г.

четвъртък, 4 март 2010 г.

Фотографията е на Кукла. Обработката, която съм приложила е игра с цветовете и смесване на текстури. Фона е затъмняван, с две текстури, наслагвани по няколко пъти с различно смесване и прозрачност. В селектив колорс черното до край на червеното и жълтото и малко на неутралното, малко десатуриране на червеното и жълтото. Устните с подсилено и затъмнено червено. Очите шарпнати, едното леко уголемено. С бърн туул малко по косата, както и clone за прегорялото. Използван е Photoshop CS4.